гарантия на инструмент КВТ

Debug message for UC-pages.